Historia
Jungfrusund, Eld & vatten

Ett tidigare namn för Jungfrusund var Jungfruhamn och sundet var den numera försvunna smala farleden mellan Gällstaö och Ekerön. Förleden jungfru tyder på att här har funnits en forntida hednisk plats. Den tidigare hamnplatsen utökades kring sekelskiftet 1900 med flera sommarvillor. Här lockade utsikten över Mälaren och i närheten fanns ångbåtsangöring som underlättade resor till och från Stockholm.

Källa: Kulturmiljöanalys av Tätortsbandet i Ekerö kommun (2008)

Arvet från industriepoken

 I slutet av 1800- och början av 1900-talet låg ett ångdrivet sågverk vid Jungfrusund och för att försörja sågen med energi fanns kolmilor på Gällstaö.

Bilder: Ekerö Munsö Hembygdsförening.

Tipsa vänner & familj!
Dela på facebook
Dela på whatsapp
Dela på twitter
Dela på linkedin
Copyright Restaurang Kolmilan 2020 © All rights Reserved.